skip to Main Content

Y cynllun datblygu ysgol yw cynllun strategol yr ysgol ar gyfer gwella. Mae’n pennu’r camau gweithredu y bydd ysgol yn eu cymryd i wella deilliannau i ddysgwyr.

The school development plan (SDP) is the school’s strategic plan for improvement. It sets out the actions a school will take to improve learner outcomes.

Ein targedau am eleni / Our Targets this year

Back To Top