skip to Main Content

Croeso i wefan
Ysgol Gynradd Casmael

Mae Ysgol Casmael yn ysgol wledig naturiol ddwyieithog. Codwyd yr adeilad presennol yn 1953 mewn safle hyfryd gyda golygfeydd panoramig o fynyddoedd y Preseli. Mae’r ysgol yn enwog am hyrwyddo “Cymreictod” yn ei disgyblion, yn ddiwylliannol a ieithyddol, boed y rhieni’n siarad yr iaith ai peidio. Darllenwch ymlaen i gael blas o fwrlwm yr ysgol>

Welcome to
Puncheston School’s website

Puncheston School is a naturally bilingual, rural primary (Infant and Junior) school. The present building was erected in 1953 in a delightful location with panoramic views of the Preseli mountains. The school is renowned for fostering that “Welshness” in its pupils, both culturally and linguistically, whether parents are able to speak the language or not. Read on for a taste of this vibrant school >

Mae ysgol Casmael ynghanol y gymuned, “ysgol bentref” yng ngwir ystyr y gair.
Puncheston school is at the heart of the community, a true “village school”.

Tymor yr Haf/Summer Term

Wythnos 11/Week 11   7.12.20 – 11.12.20

Wythnos 10/Week 10   30.11.20 – 4.12.20

Wythnos 9/Week 9   23.11.20 – 27.11.20

Wythnos 8/Week 8   16.11.20 – 20.11.20

Wythnos 7/Week 7   9.11.20 – 13.11.20

Llythyr Hanner Tymor/Half Term Letter

Wythnos 6/Week 6     12.10.20-16.10.20

Wythnos 5/Week 5    5.10.20- 9.10.20

Wythnos 4/Week 4

Llythyr Diwedd Tymor 

End of Term Letter

Amserlen Ail agor Ysgol Casmael

Re-opening of Puncheston School – Timetable

Ail agor Ysgol Casmael – Gwybodaeth i’r disgyblion

Re-opening of Puncheston School – Information for pupils

Ail agor Ysgol Casmael – Gwybodaeth i Rieni

Re-opening of Puncheston School – Information for Parents

Llythyr  ar gyfer rhieni a gofalwyr 19.6.20

 Letter for parents and carers

Llythyr  ar gyfer rhieni a gofalwyr 5.6.20

 Letter for parents and carers

Llythyr  ar gyfer rhieni a gofalwyr 22.5.20

 Letter for parents and carers

Llythyr  ar gyfer rhieni a gofalwyr 15.5.20

 Letter for parents and carers

Llythyr  ar gyfer rhieni a gofalwyr 7.5.20

 Letter for parents and carers

Llythyr  ar gyfer rhieni a gofalwyr 1.5.20

 Letter for parents and carers

Llythyr Tymor yr Haf ar gyfer rhieni a gofalwyr 17.4.20

Summer Term Letter for parents and carers

Llythyr Pasg ar gyfer rhieni a gofalwyr 3.4.20

Easter Letter for parents and carers

Trefniadau Gofal Plant COVID-19  Childcare arrangements  27.3.20

Datganiad gan Kirsty Williams/Statement by Kirsty Williams

Adnoddau defnyddiol/Useful resources

Adnoddau defnyddiol/Useful resources

COVID-19 Statement for Parents, Carers and School Colleagues

COVID-19 Statement for Parents, Carers and School Colleagues

Llythyr ar gyfer rhieni a gofalwyr -COVID-19 – Letter for Parents and Carers

Back To Top