skip to Main Content

Croeso i wefan
Ysgol Gynradd Casmael

Mae Ysgol Casmael yn ysgol wledig naturiol ddwyieithog. Codwyd yr adeilad presennol yn 1953 mewn safle hyfryd gyda golygfeydd panoramig o fynyddoedd y Preseli. Mae’r ysgol yn enwog am hyrwyddo “Cymreictod” yn ei disgyblion, yn ddiwylliannol a ieithyddol, boed y rhieni’n siarad yr iaith ai peidio. Darllenwch ymlaen i gael blas o fwrlwm yr ysgol>

Welcome to
Puncheston School’s website

Puncheston School is a naturally bilingual, rural primary (Infant and Junior) school. The present building was erected in 1953 in a delightful location with panoramic views of the Preseli mountains. The school is renowned for fostering that “Welshness” in its pupils, both culturally and linguistically, whether parents are able to speak the language or not. Read on for a taste of this vibrant school >

Mae ysgol Casmael ynghanol y gymuned, “ysgol bentref” yng ngwir ystyr y gair.
Puncheston school is at the heart of the community, a true “village school”.

Back To Top