skip to Main Content

Mrs Amanda Lawrence

Pennaeth | Headteacher

Swyddog Diogelu Plant/Safeguarding Officer

Mrs Elaine Phillips

Derbyn | Reception
Blwyddyn 1 a 2/Years 1 and 2

Swyddog Diogelu Plant/Safeguarding Officer

Mrs Sara Jones

Blwyddyn 5 a 6/Years 5 and 6

Mrs Sarah George

Blwyddyn 3 & 4/Years 3 & 4

Swyddog Diogelu Plant
Safeguarding Officer/ALNCO

Mrs Catrin James

Staff Cynorthwyol | Support Staff

Mrs Jenny James

Staff Cynorthwyol | Support Staff

Mrs Emma Beynon

Swyddog Gweinyddol | Admin Officer

Mrs Bethan Williams

Cogyddes | Cook

Mrs Janet Miles

Gofalwraig | Caretaker
Gofalwraig Amser Cinio | Lunch Time Supervisor
Glanhawraig yr Ysgol | School Cleaner

Mr Tony Miles

Gofalwr | Caretaker

Mrs Brenda Williams

Ysgol Feithrin | Play group
Gweinyddwr Arian Cinio | Meals Clerical

Mrs Ann Lamb

Ysgol Feithrin | Playgroup

Mrs Eirlys Evans

Ysgol Feithrin | Play group

Back To Top