skip to Main Content

Adroddiad Estyn | Estyn Report

Read more

Cinio Ysgol | School dinners

Read more

Cwynion | Complaints

Read more

Cynllun Gwella Ysgol | School Improvement Plan

Y cynllun datblygu ysgol yw cynllun strategol yr ysgol ar gyfer gwella. Mae’n pennu’r camau gweithredu y bydd ysgol yn…

Read more

Cytundeb Cartref Ysgol | Home School Agreement

Read more

Diogelu | Safeguarding

Swyddog Diogelu ac Amddiffyn Plant Dynodedig Designated Safeguarding & Child Protection Officer : Mrs Amanda Lawrence (Pennaeth | Head Teacher)…

Read more

Fy Ysgol Leol | My Local School

Fy Ysgol Leol

Read more

Grant Amddifadedd | Pupil Deprivation Grant

Datganiad Grant Amddifadedd 2023-2024 Dyrennir y Grant Amddifadedd Disgyblion i ysgolion â disgyblion sy’n dod o deuluoedd incwm isel ac…

Read more

Mynediad i’r Ysgol | Admissions

Read more

Presenoldeb | Attendance

Trefniadau Presenoldeb

Read more

Tymhorau ysgol | School Terms

Read more

Cynllun Gwariant y Clwstwr | Cluster Spending Plan

Read more

Ein Cwricwlwm | Our Curriculum

Read more
Back To Top