skip to Main Content

Adroddiad Estyn | Estyn Report

read more

Cinio Ysgol | School dinners

read more

Cwynion | Complaints

read more

Cynllun Gwella Ysgol | School Improvement Plan

Y cynllun datblygu ysgol yw cynllun strategol yr ysgol ar gyfer gwella. Mae’n pennu’r camau gweithredu y bydd ysgol yn…

read more

Cytundeb Cartref Ysgol | Home School Agreement

read more

Diogelu | Safeguarding

Swyddog Diogelu ac Amddiffyn Plant Dynodedig Designated Safeguarding & Child Protection Officer : Mrs Amanda Lawrence (Pennaeth | Head Teacher)…

read more

Fy Ysgol Leol | My Local School

Fy Ysgol Leol

read more

Grant Amddifadedd | Pupil Deprivation Grant

Datganiad Grant Amddifadedd 2021-2022 Dyrennir y Grant Amddifadedd Disgyblion i ysgolion â disgyblion sy’n dod o deuluoedd incwm isel ac…

read more

Mynediad i’r Ysgol | Admissions

read more

Presenoldeb | Attendance

Trefniadau Presenoldeb

read more

Tymhorau ysgol | School Terms

read more

Cynllun Gwariant y Clwstwr | Cluster Spending Plan

read more
Back To Top