skip to Main Content

YSGOL CATEGORI GWYRDD
Categoreiddio ysgolion Ionawr 2019

Bod wedi llwyddo i gynnal ein statws fel YSGOL WERDD am y bedwaredd flwyddyn yn olynol, sydd wrth gwrs yn achos o falchder a boddhad mawr i bawb yn Ysgol Casmael.

Ysgolion Categori Gwyrdd
• Ysgolion hynod o effeithiol
• Mae gan yr ysgolion yma brofiad a chysondeb o ran codi safonau ac mae ganddynt y capasiti i gefnogi datblygiad ysgolion eraill

GREEN CATEGORY SCHOOL
Schools categorisation January 2019

This school has succeeded in maintaining our GREEN school status for the fourth year in succession, which is certainly a source of great pride and satisfaction to us all at Ysgol Casmael.

Green category schools
• Highly effective.
• These schools have a track record of raising standards and have the capacity to support other schools to do better.

Back To Top